Hur man skriver ett bra CV – Tips som jag har samlat på mig

skriva cvCV:t kan ses som den viktigaste delen när man söker nytt jobb, men det råder ändå ofta osäkerhet kring hur man ska utforma det och många brukar falla på samma enkla misstag. Det är nämligen så att Cv:t är väldigt låst till en mall och standard som man som arbetssökare ska försöka efterlikna. Cv: är den delen som är den del som är minst personlig och även om det kan verka lockande att försöka sticka ut genom olika färger eller genom en spexig bild är det inget att rekommendera.

Tydligt och välstrukturerat CV

skriva cv pa datornDet är bra att ha i åtanke att en arbetsgivare ofta kan få in flera hundra ansökningar och då är det omöjligt för arbetsgivaren att gå igenom alla ansökningar detaljerat. Det är därför viktigt att ha ett tydligt och väl strukturerat CV som ser bra ut vid den första anblicken. Nyckeln i det hela är att anpassa sitt CV till alla arbetsgivare och inte skicka ett CV till flera hundra ansökningar. Många gör tyvärr det misstaget att de har ett CV som de skickar till alla arbetsgivare och tar med saker som är irrelevanta och faller därför bort redan vid den första anblicken.

Tips till dig som söker tjänst som teamledare (Teamleader)

Om du t.ex. söker en tjänst som teamledare och kanske har haft ett par liknande tjänster tidigare är det kanske inte relevant att nämna att du var kamratstödjare i åttan, men om du däremot är väldigt ung och kanske inte har en enda anställning i bagaget kan det kanske vara intressant att nämna det i CV:t om du t.ex. söker ett extrajobb där du har mycket kontakt med olika människor och motivera det i det personliga brevet genom att trycka på att du är öppen för olika typer av människor och tycker det är viktigt att alla trivs på en arbetsplats.

Begränsa dig till 2 sidor – Annars blir det lite för mycket att läsa.

En annan regel som kan vara bra att förhålla sig till är att begränsa sig till max två sidor och attskriva personligt brev behålla det luftigt för att göra det så lättläst som möjligt för den som ska läsa ditt CV. När det gäller designen på CV:t är det bra att hålla sig till den standardiserade modellen och inte spexa till det med olika färger och typsnitt. Arbetslivserfarenhet, utbildning och övriga meriter är tre rubriker som kan vara bra att hålla sig till och gärna i den ordningen.

När det gäller både arbetslivserfarenhet och utbildning ska man börja med den senaste och sen spalta upp det i kronologisk ordning. Det kan vara bra att hålla det enkelt och skriva:

1. Tidpunkt för anställningen
2. Arbetstitel, företag
3. Ort

Ett exempel är: juni 2013-juli 2014, Projektledare för projektet ”Framtidens utmaningar”, Framtidsföretaget.

Hur ska jag förhålla mig till mina övriga meriter?

Övriga meriter kan vara bra att ha som en tredje rubrik när du ska skriva cv, och där kan du ta upp språk- och datorkunskaper, körkort och ideellt engagemang. Om du har väldigt mycket att ta upp under övriga meriter kan det vara en god idé att dela upp det i olika underrubriker för att göra det lättöverskådligt. Om du t.ex. söker jobb på ett hotell i en turiststad och behärskar många olika språk kan det vara värt att lyfta fram dina språkkunskaper genom en egen underrubrik. Även här gäller alltså tumregeln att anpassa CV:t till varje arbetsgivare.

Googla på dig själv och se vad du hittar!

googla dig sjalvEn sak som har diskuterats mycket är huruvida bild är bra eller inte. Min bestämda åsikt är att inte ha med bild så länge det inte uttryckligen står i annonsen att de vill ha en bild – då ska du självklart infoga en professionellt tagen bild. Det kan dock vara bra att ha i åtanke att de flesta arbetsgivare idag gör en googlesökning och att de eventuella bilder som kan dyka upp där kanske kan ha större betydelse än den bilden du väljer att klistra in i ditt CV. Så börja gärna med att göra en snabb googlesökning innan du sätter dig och skriver ditt CV för det kan det nämligen vara värt i slutändan.

Lycka till med CV:t!

Annonser